Nieuwe media voor de (semi)overheid

Overheid

Submedia is gevestigd in Zuid-Limburg en regio vol veranderingen op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Submedia is hier vaak nauw bij betrokken als partner in de communicatie. Om een verandering uit te leggen, om burgers of bewoners te informeren of bestuurders te overtuigen is een heldere film een uitstekend middel.
Een visualisatie kan helderheid scheppen bij een complexe transformatie zoals IBA Parkstad. Of het kan een gevoel oproepen dat de juiste aanvulling is om een plan voor elkaar te krijgen zoals bij de vlakfietsroute door Zuid-Limburg. Submedia gaat complexe en uitgebreide verhalen niet uit de weg, maar ziet hierin juist de uitdaging om de inhoud te vertalen naar de juiste en overtuigende boodschap, van korte tv-commercial voor Kerkrade tot uitgebreide explainer over het Maankwartier.

Burgers bereiken
In de huidige maatschappij hebben we te maken met een overvloed aan informatie. Het is daardoor steeds lastiger om een boodschap te laten beklijven. Video maakt een verhaal beter behapbaar. Het zorgt voor draagvlak en kan een gevoel van verbondenheid en begrip oproepen. Ook is het een goede manier om minder populaire keuzes op een duidelijke en respectvolle manier uit te leggen.

Lange termijn visie
Film versterkt gedegen informatievoorziening bij lange termijn projecten. Bij de overheid zijn klussen niet in een dag of twee geklaard. Daarvoor is investering, visie en tijd nodig. Submedia kan zich hierin inleven en denkt actief mee met bestuurlijke organisaties. Video ontketent bij overheidsprojecten een professionele uitstraling naar de gewenste ontvangers. Het schept bij burgers een visie over de toekomst en neemt zo onnodige onduidelijkheden weg.

Onze opdrachtgevers vanuit de (semi)overheid: